Outsourcing og loyalitet

Outsourcing og loyalitet


De fleste outsourcing artikler omhandler fordele og ulemper ved outsourcing. De handler om hvordan man kan maksimere sit fokus på core-udvikling, mens man outsourcer de banale operationelle opgaver eller måske omvendt, hvor de handler om at man kan få ekspertise ind med store økonomiske besparelser. De handler om kommunikationsbrist og kulturkløft med det indiske kontinent eller forringet kvalitet fra de østeuropæiske lande eller ros til netop disse. De handler om statistik og fremtid.

Men jeg synes, at der mangler at pointeres et ret så vigtigt aspekt i outsourcing. Loyalitet. Typisk så ser man på den outsourcede ressource med meget kolde øjne. Det er nemlig netop dét: en ressource. En ressource der skal yde som ønsket og dét faktum, at man har outsourcet synes at fritage én fuldstændig fra at man skal tænke på mus-samtale, bonusordning, firmaevents, årets medarbejder, motivering og alt hvad der generelt set vedrører medarbejder-tilfredshed.

Men vi ved at det jo netop er disse ting, der skaber loyalitet til arbejdspladsen og loyalitet og stolthed over arbejdspladsen giver produktivitet, innovation og lysten til at drive arbejdspladsen.

Den arbejdsplads, som udbyder outsourcing kan sagtens være en fin arbejdsplads med gode ordnede forhold, tilfredse medarbejdere og hyggeligt miljø. Men ville det ikke være bedre hvis den outsourcede ressource identificerede sig med den reelle arbejdsplads? Følte sig ét med den afdeling, som han/hun egentligt arbejdede for?

Hvis man formår at skabe reelle bindinger mellem arbejdspladsen og den outsourcede ressource, så vil begge parter vinde. Man skal væk fra at det udelukkende handler om økonomi for begge parter. Selvfølgelig er det et gavn og nytte forhold, men det skal måske personificeres mere.

Når jeg en sen lørdag aften reagerer på en mail fra en kunde, og påtager mig ansvaret at løse et givent problem, så findes der ikke noget krav i min aftale med kunden som gør at jeg skal reagere 24/7. Så det er ikke dét, der gør at jeg reagerer. Ej heller er det den éne time eller to ekstra, som påføres fakturaen, hvis jeg da overhovedet noterer det. Nej det er ikke noget lignende der driver mig. Det er udelukkende den følelse af loyalitet, der er blevet opbygget gennem årene over for den specifikke kunde.

Den loyalitet kan man ikke købe sig til.

Så hvis du fornemmer en manglende loyalitet fra din outsourcede ressource, så kan det være at du skal se indad først.

Thami Najim

Ejer af TeraByte Software Solutions

Share this post