Author - terabyte

SigFox Magento integration

TeraByte Software Solutions er stolte af at være blandt pionererne i udviklingen af et SigFox Magento integrations modul.

Modulet modtager SigFox data dynamisk og præsenterer det for Magento kunderne i tabeller og i brugervenlige grafer og tillader Magento kunden at opsætte advarsels-notifikationer for grænse-værdier i det modtagne SigFox datasæt.

TeraByte Software Solutions SigFox moduls brugerflade kan begrænses i tilgængelighed til foruddefinerede Magento Kunde grupper i Magento opsætningen, hvormed tilgængeligheden begrænses til betalende medlemmer/kunder.

I kraft af at TeraByte Software Solutions er forfatteren af dette modul, kan der hurtigt udvikles kunde-specifikke ændringer, samt videre-udvikling ved behov.

Om TeraByte Software Solutions:
TeraByte Software Solutions er et offshore IT-hus, der leverer services til både små og store virksomheder, hvad enten det er inden for web eller andre forretningsområder. TeraByte Software Solutions en kompetent og kvalitetsbevidst partner, der leverer digitale løsninger af høj kvalitet.
TeraByte Software Solutions

Om SigFox:
SigFox er verdens ledende IoT forbindelses service. Med dets globale LPWA (Low Power Wide Area) netværk, har SigFox genopfundet forbindelsesbrugen for IoT.

SigFox

Change Ajax TabContainer focus to correct TabPanel on Validation fail

If you have controls to validate in different TabPanels in the Ajax TabContainer, you will notice that the TabPanel doesn’t receive focus when they contain a control that didn’t validate.
This little script will give focus to the correct TabPanel upon Validation-fail.
1. Include script in head-tag
2. Add this to the aspx-markup in a script-tag: var tabContainers = [‘<%= tabContainer.ClientID %>’];
3. Add this to the button that validates: .OnClientClick = “checkValidation()”;

 

var showConsoleLog = 0;
var jQueryIsSet = false;

// Include jQuery if not already included
if (jQueryIsSet != true && (typeof jQuery == ‘undefined’)) {
var headTag = document.getElementsByTagName(“head”)[0];
var jqTag = document.createElement(’script’);
jqTag.type = ‘text/javascript’;
jqTag.src = ‘/scripts/jquery-2.0.3.min.js’;
headTag.appendChild(jqTag);
jQueryIsSet = true;
if (showConsoleLog == 1) console.log(‘added jQuery 2.0.3’);
}

function checkValidation() {
if (showConsoleLog == 1) console.log(‘checking validaton’);
if (typeof (Page_ClientValidate) == ‘function’) {
Page_ClientValidate();
}

if (!Page_IsValid) {
if (showConsoleLog == 1) console.log(‘Page not valid’);

var firstFailedControlID;
for (var i = 0; i < Page_Validators.length; i++) {
if (!Page_Validators[i].isvalid) {
firstFailedControlID = Page_Validators[i].controltovalidate;
break;
}
}

if (typeof firstFailedControlID == ‘undefined’) {
console.log(‘ERROR: Failed control not found’);
return;
}
else
if (showConsoleLog == 1)
console.log(‘Failed control: ‘ + firstFailedControlID);

if (showConsoleLog == 1) console.log(‘Got tabContainers:’ + tabContainers.length);

loop1:
for (var t = 0; t < tabContainers.length; t++) {
if (showConsoleLog == 1) console.log(‘checking tabContainer:’ + tabContainers[t]);
// get tabContainer
var tabContainer = $find(tabContainers[t]);

// get all of the tabs from the container
var tabs = tabContainer.get_tabs();

// loop through each of the tabs
loop2:
for (var i = 0; i < tabs.length; i++) {
var tab = tabs[i];
if (showConsoleLog == 1) console.log(‘checking tabPanel:’ + tab.get_id());
var el = $(‘#’ + tab.get_id());
var hasNonValidElement = el.has(‘#’ + firstFailedControlID).length;

// if nonvalid element found, set focus and break mainloop or continue if multiple (nested) tabcontainers
if (hasNonValidElement > 0) {
tabContainer.set_activeTab(tab);
if (showConsoleLog == 1) console.log(’set activeTab: ‘ + tab.get_id());

if (tabContainers.length == 1)
break loop1;
else
break loop2;
}
}
}
}
}

Innovation og outsourcing – hinandens modsætninger?

Innovation og outsourcing – hinandens modsætninger?

Der sker noget med os rent mentalt, når vi tænker i afstande, især hvis det er afstande på tværs af landegrænser. Så ændrer vi nærmest pr. refleks optik. Uden rigtigt at opdage det laver vi en kobling, der hedder, at vi ikke kan være innovative på distancen, og at innovation og outsourcing derfor er hinandens modsætninger.

https://www.version2.dk/blog/innovation-outsourcing-hinandens-modsaetninger-913861